Kanalizační přípojky

  • Výstavba nových kanalizačních přípojek

  • Připojení nových odpadů na stávající kanalizaci

  • Výměna a rekonstrukce stávajících kanalizačních svodů

  • Výstavba revizních šachet

 

Jaký bude postup?

  • Zjištění výchozího stavu, druh podloží, hloubka a dékla budoucího výkopu

  •  Případná revize stávajícího kanalizačního svodu

  • Výpočet nákladů na vybudování kanalizační přípojky

  • Zajištění povolení na zřízení kanalizační přípojky

  • Realizace díla

  • Předání do užívání

Na vaše dotazy vám radi odpovíme

pište na: info@armas.cz        nebo volejte: 602 417 773

Naše služby poskytujeme na území Prahy a okolí.